Uqaqatigiluta

Tuhaayumayugut iliknik qanuqtut ihumagiyarnik nuna aturninnganut Nunavunmi. Kiulimaittugut tamainnut qanuqtut ihumagiyauyut amigaitpallaaqtunik pigaangapta, naunaiqlugu tamaita qanuqtut ihumagiyauyut akhuurutauyuq Nunavunmi Parnaiyaiyut Katimayiinginnut.

Apirhuutiqaruvit havaakhamut iniqtirininnganut, takulugu una iniqtirninnga makpiraanga.

Apirhuutiqaruvit nampangatigut, takulugu una Nampanik Atlanut Takupkarniq titiranga FAQ-mut

Uqarluta kinauyutit:

 

Qinirhiavit havaktimik?

Takulugu una havaktivut naunaitkut.

Aatlanik apirhuutiqaqqit

Hivayautikkut: 867-983-4625

Kayumiktukkut: 867-983-4626

Titiraqarvikkut:

Nunavut Planning Commission
P.O. Box 2101
Cambridge Bay, Nunavut X0B 0C0